Privacyverklaring Praktijk AGE ivm AVG

Door Aggi op zo, 05/20/2018 – 16:24

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke is ingegaan op 25 mei 2018. Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklariing en verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens ben ik, Aggi Ekelhoff, Gz-Psycholoog en eigenaresse van Praktijk AGE, gevestigd in Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27335142.

Ik vraag naar jouw naam en e-mail via het contactformulier op deze website, zodat ik via die weg contact met je kan opnemen in verband met jouw vraag. Stel jij je vraag telefonisch, dan noteer ik je telefoonnummer om die weg contact met je op te kunnen nemen. Nadat je ja hebt gezegd op de volgende stap (intakegesprek), vraag ik jou om enkele andere gegevens (geboortedatum, woonadres, telefoonnummer en eventueel je burgerservicenummer). Zie je na het intakegesprek af van verdere samenwerking met mij, dan zal ik jouw gegevens uit mijn systeem verwijderen.

Tijdens het intakegesprek en in de behandelafspraken die daarop volgen, zal ik naast de bovengenoeme persoonsgegevens, ook bijzondere persoonsgegevens van jou noteren. ‘Bijzondere persoonsgegevens’ is die informatie die gaat over jouw hulpvraag en jouw lichamelijke en psychische gezondheid, indien relevant voor het stellen van een diagnose, het indiceren van een behandeling en het uitvoeren van een behandeling.

Ik verwerk en bewaar jouw gegevens omdat ik een dossierplicht heb als jouw behandelaar (WGBO). De gegevens worden 15 jaar bewaard. Vernieting van jouw gegevens is mogelijk nadat jij daar een schriftelijk verzoek toe hebt ingediend.

Jouw persoonsgegevens worden in principe alleen door mij verwerkt. Soms kan het wenselijk zijn om informatie over jouw behandeling/begeleiding door te geven of te bespreken met anderen, zoals jouw huisarts. Dit gebeurt alleen nadat jij hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Uiteraard worden er ook facturen opgesteld en bewaard. De bewaartermijn hiervan is 7 jaar (wettelijke verplichting door de Belastingdienst). De facturen, met enkele persoonsgegevens van jou, worden kortdurend ingezien door medewerkers van mijn administratiekantoor zodat zij mijn praktijkadministratie kunnen uitvoeren en de belastingaangifte kunnen verzorgen. Met dit kantoor heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat ook daar jouw privacy beschermd wordt.

Beveiliging:
De wet vraagt ook van mij dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook.
Op internet bewaar ik niets van jou. Jouw digitale cliëntendossier staat op mijn laptop en is (dubbel) beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast maak ik regelmatig een back-up van jouw gegevens, naar een externe harde schijf.
Aanvullende papieren informatie (zoals vragenlijsten en eventuele verwijsbrief) wordt bewaard in een afgesloten kast.
Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.
Mijn website is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Jij kunt hier e.e.a. lezen over mij, de praktijk en over mijn aanbod. Jouw naam en e-mailadres komt via het contactformulier in mijn e-mailbox binnen voor beperkt gebruik (zie boven). Er wordt verder niets via mijn website van jou opgeslagen en mijn website maakt geen gebruk van cookies.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek, dan heb ik mij te houden aan de meldplicht datalekken. Ik zal ten allen tijde volgens deze meldplicht handelen.

Jouw rechten:
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek en heb mij daarbij te houden aan de beroepscode van mijn beroepsverenigingen (NIP, NVGzP en de FGzPt). Op basis van deze beroepscode en het wettelijk geregeld beroepsgeheim, heb ik een geheimhoudingsplicht.
Jij hebt het recht om jouw toestemming voor het verwerken/bewaren van jouw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. In de WGO is ook jouw recht beschreven voor het inzien van jouw dossier. Het recht op inzage geldt niet voor de persoonlijke werkaantekening die ik over jouw behandeling/begeleiding maak.

Tijdens het intakegesprek zul je een kopie van deze privacyverklaring uitgereikt krijgen, samen met de Algemene informatie over de praktijk en het Toestemmingsformulier AVG. Ik zal je vragen om het toestemmingsformulier te ondertekenen, wanneer jij akkoord gaat met de Privacyverklaring.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag van je.

Praktijk AGE, 25 mei 2018. Klaar voor de AVG!

Aggi Ekelhoff

aggi

Mijn naam is Aggi Ekelhoff (1965), geboren en getogen in Zuid-Limburg en sinds 1991 met veel plezier woonachtig en werkzaam in de regio Haaglanden. Ik ben een trotse alleenstaande moeder van een volwassen, studerende zoon. Ik geniet van lezen, naar mooie voorstellingen gaan, wandelen met mijn hond, mooie gesprekken met vrienden onder het genot van een hapje/drankje en kijken naar goeie detectives op tv.