‘Geluk is wanneer datgene je denkt, wat je voelt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn’

Krachtgerichte Psychotherapie: psychotherapie, maar dan anders…

 • Heb jij vaak het idee dat je niet gezien of gehoord wordt?
 • Zorg jij altijd voor anderen en kom je er hierdoor niet aan toe voor jezelf te zorgen?
 • Lukt het je niet om je wensen/ambities te bereiken en weet je niet waardoor dit komt?
 • Mis je verbinding met de mensen om je heen?
 • Denk je ook vaak “ik weet niet wie ik ben of wat ik wil”?

Hoe zou het zijn wanneer je meer rust in je hoofd en je lijf zou ervaren, meer plezier en energie gaat ervaren, in staat bent stappen te zetten in je persoonlijke groei en weer te weten hoe je het beste uit je leven kunt halen?

Pak de kans

Pak de kans om samen met mij aan de slag te gaan met de vragen die je hebt. Ik help je om:

 • Weer te weten en te voelen wie je bent (authentiek te zijn)
 • Dit zichtbaar te maken naar je omgeving
 • Je verlangen (wensen en doelen) voor jouw leven helder te krijgen

In de jaren dat ik als psychotherapeut werk, heb ik ervaren dat aandacht niet alleen uit dient te gaan naar de klachten die iemand heeft of de problemen die iemand ervaart. Het verleggen van de aandacht van KLACHT naar KRACHT blijkt een waardevolle, werkzame stap te zijn.

Mijn werkwijze kan het beste getypeerd worden als een combinatie van Positieve Psychologie, Oplossingsgerichte therapie, Acceptance en Commitment Therapy (ACT) en Aandachtgerichte therapie (Mindfulness).

Voor wie is Krachtgerichte Psychotherapie bedoeld?

 • Voor een ieder die het gevoel heeft het contact met het diepste zelf, de eigenheid kwijt te zijn.
 • Voor mensen die door hun ervaringen uit het verleden een rem voelen om in het hier en nu te leven (trauma’s, opvoedingsthema’s, rouw).
 • Voor stellen die vastgelopen zijn in de patronen in hun relatie en weer verbinding en perspectief willen ervaren.
 • Voor iedereen die piekert en af wil rekenen met de eigen innerlijke criticus.
 • Voor een ieder die zichzelf lijkt voorbij te rennen door de eisen die het leven aan je stelt.
 • Voor mensen die Hoog Sensitief zijn en moeite hebben hierin hun kracht te voelen.
 • Voor (vermoedelijke) Hoogbegaafden die niet tot bloei lijken te kunnen komen en zich onzeker over zichzelf voelen.
 • Voor mensen met lichamelijke klachten waarvoor de medische wetenschap geen verklaring kan geven (SOLK).
 • Voor een ieder die problemen met eten ervaart.
 • Voor iedereen met ……

Stel je vraag en we gaan samen bekijken hoe jij het beste geholpen kunt worden.

Mindfulness

man

In de afgelopen jaren heb ik persoonlijk mogen ervaren hoe Mindfulness voor meer rust in mijn hoofd heeft gezorgd. Ik ben tevens duidelijker gaan voelen welke factoren mijn besef van 'goed voelen', 'tevreden zijn' ongemerkt al langere tijd beïnvloedden.

Mindfulness richt zich op het inzetten van de eigen kracht om anders met jezelf en met spanning, onrust, vermoeidheid, pijn en ziekte om te gaan. De grondlegger van het Mindfulness Based Stress Reduction programma, Jon Kabat-Zinn, verwoordt het als volgt (1990):

'Oplettendheid wordt ontwikkeld door doelbewust aandacht te schenken aan dingen waar we gewoonlijk niet bij stil staan. Het is een systematische manier om een andere houding in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht.'

Vaardigheid in aandacht en houding

Mindfulness is een vaardigheid die we kunnen leren. Daar is tijd en oefening voor nodig en binnen Praktijk AGE kan dit op verschillende manieren. Binnen individuele behandeltrajecten is er altijd ruimte om met Mindfulness te oefenen, zowel tijdens de sessies als ook met gerichte oefeningen voor thuis.

Op aanvraag biedt Praktijk AGE groepstrainingen Mindfulness. In de Basis Mindfulnesstraining  van 8 sessies + een stiltesessie, krijg je handvatten aangereikt om in aandacht in het hier en nu te leven. Jouw bewustzijn in het dagelijks leven zal op deze manier vergroot worden en je zult ervaren dat je meer invloed krijgt op de manier waarop je omgaat met je gedachten, gevoelens en je gedrag dan je ooit had durven dromen.

Wil je kennismaken of aan de slag met Mindfulness, maar zie je op tegen een groepstraining dan is het mogelijk om een individueel Mindfulness-traject te volgen, qua inhoud en tijdsinvestering volledig afgestemd op jouw behoefte.

Over mij

Authentiek zijn, volledig mijn ‘eigen wijze’ zelf kunnen zijn, is voor mij altijd een drive geweest in mijn leven als privépersoon maar ook als professional. De ervaringen die ik gedurende mijn leven heb opgedaan (opvoeding, diepe verlieservaringen, onbegrepen voelen ten aanzien van eigen hoogbegaafdheid en HSP) en de patronen die ontstonden in de manier waarop ik met de uitdagingen in het leven omging én relaties met anderen kon aangaan, zijn voor mij altijd een bron van onderzoek geweest. Na jaren vooral vanuit mijn hoofd (nadenken was altijd mijn kracht, zo dacht ik) er mee bezig te zijn geweest, heb ik ervaren dat dit vaak niet leidde tot rust of ‘een gevoel van geluk of tevredenheid’.

'Kernwaarden: Verbondenheid, Authenticiteit, Autonomie'

Vanaf dat moment besloot ik te zoeken naar andere manieren waarop ik zelf en vanzelfsprekend ook mijn cliënten, kon(den) leren omgaan met de moeilijkheden waar we in het dagelijks leven voortdurend mee te maken hebben.

Deze zoektocht heeft geleid tot mijn Krachtgerichte Psychotherapie, waar ik als ervaringsdeskundige en als therapeut van vele, fijne cliënten in mijn praktijk, de positieve effectiviteit elke keer opnieuw van mag ervaren.

Mijn cliënten zeggen over mij:

'Je geeft niet op, je bent betrokken, je snapt snel wat er écht aan de hand is, je bent duidelijk en je bent warm en respectvol.'

Aan de slag

praktijkruimte

Nadat je contact hebt opgenomen, maken we een afspraak voor een intake. Dit intakegesprek is bedoeld om een goed beeld te krijgen van jou en jouw wensen en jou tegelijkertijd de gelegenheid te geven mij te leren kennen als therapeut. Er wordt besproken wat de mogelijkheden zijn, zodat je kunt besluiten of je al dan niet verder gaat met het traject.  De lengte van het traject kan variëren van één enkel gesprek, enkele weken tot een paar maanden.

Vergoeding

Sinds 2009 heb ik vanuit mijn praktijk gewerkt binnen de curatieve GGZ, waardoor cliënten met een verwijzing van hun huisarts min of meer recht hebben op vergoeding door hun zorgverzekering. Vanaf 2015 ben ik steeds meer afstand gaan nemen van het huidige vergoedingensysteem omdat ik me niet kan vinden in de visie hierachter en de uitwerking in de eisen die aan informatieverstrekking (over mijn cliënten) en aan therapiekeuze gesteld worden.

Met ingang van 1 januari 2017 kun je bij mij uitsluitend terecht als zelfbetaler, zonder verwijzing van jouw huisarts of een indicatie van de gemeente voor Jeugdzorg. Soms is het via de aanvullende verzekering mogelijk een deel van de kosten vergoed te krijgen.

Wat zijn hiervan voor jou de voordelen?

 • Geen verwijzing nodig, dus je bent welkom met elke hulpvraag, ook als er geen officiële diagnose te stellen valt.
 • Er vindt geen informatieverstrekking aan derden plaats, dus er is geen diagnose bekend bij de zorgverzekeraar, de gemeente of anderen.
 • De behandeling kan optimaal afgestemd worden op jou en jouw hulpvraag.
 • Er is geen restrictie ten aanzien van een minimaal of maximaal aantal afspraken.
 • Je maakt geen gebruik van je eigen risico (zorgverzekering).
 • Er is geen wachtlijst of patiëntenstop, waardoor je onnodig lang zou moeten wachten.
 • Je ontvangt uitstekende psychologische zorg door een BIG-geregistreerde Gz-psycholoog met jarenlange ervaring.

Tarieven met ingang van 01-01-2023

Omschrijving Duur/omvang Kosten
Een individuele afspraak 50 minuten € 105,00
Relatietherapie 90 minuten € 185,00
Supervisie (geen btw) per sessie € 120,00
Langdurige supervisietrajecten (PIOG’s) offerte
Consultatie (enkelvoudige vraag) per sessie € 105,00
Mindfulness groepstrainingen op aanvraag
Individueel Mindfulness op maat offerte
Mindfulness workshops / korte trainingen op aanvraag

Een afspraak afzeggen

Het kan een keer gebeuren dat je door omstandigheden niet op een gemaakte afspraak kunt komen. Bel dan even op of stuur een e-mail, liefst 48 uur en minimaal 24 uur van te voren. Dan kan ik iemand anders inplannen. Zonder tijdige afzegging ben ik genoodzaakt kosten (€ 48,50) in rekening te brengen, wat de reden van afzegging ook is.

Aggi Ekelhoff

aggi

Mijn naam is Aggi Ekelhoff (1965), geboren en getogen in Zuid-Limburg en sinds 1991 met veel plezier woonachtig en werkzaam in de regio Haaglanden. Ik ben een trotse alleenstaande moeder van een volwassen, studerende zoon. Ik geniet van lezen, naar mooie voorstellingen gaan, wandelen met mijn hond, mooie gesprekken met vrienden onder het genot van een hapje/drankje en kijken naar goeie detectives op tv.